MuaSimGiaTot

* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Năm Sinh 2006

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0971.14.0606 1.700.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Viettel 097.123.0606 4.500.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Viettel 0387.11.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Viettel 0988.31.05.06 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Viettel 0339.63.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Viettel 0384.99.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0334.85.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Viettel 0353.29.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Viettel 0368.40.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Viettel 0374.93.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0374.97.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Viettel 0325.18.05.06 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Viettel 0326.41.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Viettel 0384.74.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0354.18.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Viettel 0346.32.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Viettel 0374.47.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Viettel 0354.76.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Viettel 0337.54.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Viettel 0363.54.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0328.45.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0366.41.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Viettel 0337.26.05.06 960.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0354.93.2006 960.000 Sim năm sinh Đặt mua